-->

ogles vejdi

Antracīta kvalitātes raksturojumi

 

Markas A oglēm ir raksturīga gaistošo vielu iznākums mazāk par 8%. Antracītu pamatmasa tiek izmantota enerģētikas mērķiem. Vidējās un lielas klases izmanto kā kurināmo sadzīves un komunālā sektorā.

Mēs antracītu rekomendējam izmantot čuguna katlos ar piespiedu vilkmi.

Piedāvājam piegādei sekojošas markas A ogles:

  • AKO - antracīts, liels rieksts;
  • AOM - antracīts, smalks rieksts.

Markas D garliesmu ogļu kvalitātes raksturojumi

Markas D garliesmu ogles ir raksturīgas ar gaistošo vielu iznākumu vairāk kā 30% (30-40% un vairāk) ar pulverveidīgu vai ar vāji saķepošu atlikumu. Markas D ogles ir plaši izplatītas. Mitrums vidēji sastāv 15%. Tas ir atkarīgs no mātišķa mitruma klātbūtnes ogles pašā gabalā. Pie tam iegūtais mitrums sastāv vidēji 8%. Garas liesmas ogles dažos gadījumos ir laba izejviela puskoksēšanai. Šīs markas ogles tiek izmantotas lielākoties kā enerģētisks un komunāls sadzīves kurināmais, tādēļ to īpaši būtiskais raksturojums ir sadegšanas siltums. Izmantojot katlumājas, vajag ņemt vērā tehniskās prasības, kas ir noteiktas katla izejvielām, gaistošo vielu iziešana (vidēji 41%), tā kā daži katli nevar izmantot izejvielu ar gaistošām vielām vairāk kā 30%.

Markas SS vāji saķepošo ogļu kvalitātes raksturojumi

Markas SS ogles ir raksturīgas ar gaistošo vielu iznākumu no 20% līdz 32%. K pazīme tiem ir vāja saķeptspēja vai ā tās neesamība. Iegūto SS markas ogļu mitrums sasniedz 8-9%. Pelnu saturs - no 8 līdz 25%. Sēras saturs parasti nepārsniedz 0,8%. Oglekļa saturs - no 74 līdz 90%. SS markas ogles tiek izmantotas galvenokārt lielelektrostacijās un komunālā un sadzīves sektorā.

Mēs rekomendējam izmantot vāji saķepošās ogles dzelzs un čugunu katlos vai akmens krāsnīs ar dabisku un vāju vilkmi.

Piedāvājam piegādei sekojošas markas SS šķirņu ogles:

  • SSPK - vāji saķepošās ogles, lielā plāksne;
  • SSO - vāji saķepošās ogles, rieksts;
  • SSOM - vāji saķepošās ogles, smalks rieksts;
  • SSSŠ - vāji saķepošās ogles, sēkliņa-smelkne (semečko-štib).
 

Lieso ogļu kvalitātes raksturojumi

Markā T ir apvienotas ogles ar gaistošo vielu iznākumu no 8% līdz 18%. K pazīme tām ir saķeptspējas neesamība. Iegūto Markas T ogļu mitrums sasniedz 7-9%. Pelnu saturs - no 8 līdz 25%. Sēra saturs Kuzbasa oglēm sasniedz līdz 1,7%, vidēji 0,7%. Oglekļa saturs -no 88 līdz 92%. Markas T ogles tiek izmantotas galvenokārt lielelektrostacijās. Uz gaistošo vielu o rādītāju rēķina un ar augstu siltumspēju šīs ogles maisījar markas D oglēm paaugstina siltumspēju un pazemina gaistošās vielas.

Mēs rekomendējam izmantot pusantracīta ogles čuguna katlos, ieteicams ar piespiedu vilkmi.

Piedāvājam piegādei sekojošas markas T šķirņu ogles:

  • TKO - liesās ogles, liels rieksts;
  • TOM - liesās ogles, smalks rieksts.