-->

Apollo SR 4000/2

APOLLO SR4000/2 ir mobilā šķirošanas iekārta kāpurķēžu gaitā ar divdeku kretuli, kas atļauj šķirot pārstrādājamo materiālu trīs frakcijās. Kombinācijā ar iekraušanas bunkura ārdu režģi var šķirot 4. frakciju +110 mm.
 

 

Lietošanas sfēra:
Iekārta APOLLO SR 4000/2 ir drošā un ekonomiskā. Iekārta atļauj ar augstu efektivitāti šķirot frakcijās šādus materiālus: kalnu iežus, derīgus izrakteņus, ogles un būvgružus. Kāpurķēžu gaitas mehānisms atļauj izmantot iekārtu blakus izejvielas ieguves vietai. Tas samazina pārstrādāta materiāla transportēšanas izmaksas.

 

Produktivitāte:
Pēc statistiskiem datiem un izmēģinājumiem iekārtas APOLLO SR4000/2 minimāla ražotspēja sastāv
165 m³ /St., izmantojot sietus ar ligzdas izmēru 30 mm, tās ir aptuveni 300 t /St. cietu kalnu iežiem. Lielāku sietu izmantošanas gadījumā ražotspēja palielinās uz 30%, kas sastāv 215 m³ /St. vai 400 t /St. cietu kalnu iežiem.

 
 

 

 

Individuālā pieeja:
Atšķirībā no citiem ražotājiem rūpnīcai Apollo Maschinenbau GmbH sadarbībā ar kompāniju LATC ir iespēja modificēt iekārtas konstrukciju, ievērojot visas pasūtītāja prasības un priekšlikumus, tai skaitā arī mainīt nesošās konstrukcijas.

 

Ekspluatācija sarežģītos klimatiskos apstākļos:
Iekārtas APOLLO SR 4000/2 principiālā atšķirība no citiem analogiem ir mehānismu dīzeļelektriskā piedziņa (izņemot konveijeru transportēšanas un atvēršanas mehānismus). Tas pilnīgi likvidē šķidrumu sasalšanas problēmu iekārtas ekspluatācijā ziemeļu reģionos. Dīzeļdzinējs var būt pēc pasūtītāja vēlēšanās aprīkots ar kartera uzsildīšanas sistēmu.

 
  Ietaupījums:
Iekārtai ir divi barošanas avoti. Iespēja strādāt tieši no elektrotīkla atļauj samazināt ekspluatācijas izmaksas, kā arī samazināt gatavas produkcijas pašizmaksu
Ekspluatācijas ērtība:
Iekārtas APOLLO SR 4000/2 atļauj minimizēt atkarību no ārējiem faktoriem. Iekārtas rāmim ir paaugstinātā izturības rezerve. Iekārtas ģeneratoram ir jaudas rezerve. Iekārtas trīsfāžu vai vienfāzes elektrotīklam var pieslēgt papildus elektroiekārtas, konveijerus gatavas produkcijas grēdas apjoma palielinājumam, apgaismojumu, gaisa kompresoru un elektrisku instrumentu. Radio vadība atvieglo operatora darbu un maksimāli nodrošina iekārtas ekspluatāciju. Līdz ar visu elektrisku piedziņu taisnu palaišanu ir paredzēta automātiska palaišana, kas izslēdz iekārtas izpildmehānismu ieslēgšanas nepareizu secību. Iekārtas atritināšana no transporta stāvokļa darba stāvoklī sastāv ne vairāk, kā 15 minūtes. Iekārta ir aprīkota ar kāpnēm un paaugstinājumiem maiņas, kretuļa sietu spriegošanas, tehniskas apkalpošanas un remontdarbu ērtībai.

 

 

Tehniskā apkalpošana un remontdarbi:
Ērta piekļūšana pie dīzeļdzinēja, ģeneratora un hidrauliska pumpja atļauj īsos termiņos izpildīt to tehnisko apkalpošanu. Degvielas tvertne, kas atrodas zem astes konveijera rāmja, atļauj ērti aizbāzt iekārtu ar dīzeļdegvielu. Visa elektriskā shēma ir izveidota standarta un pieejamu elektrisku komponentu bāzē. Prasības iekārtas operatora kvalifikācijai ir minimāli.

Kvalitāte un garantija:
Iekārta APOLLO SR 4000/2 ir augstas kvalitātes vācu produkts. Iekārtas galvenā īpatnība ir kvalitāte un metāla resnums, no kura viņa ir izgatavota. Dotās iekārtas visas nesošas konstrukcijas ir izgatavotas no kompānijas APOLLO pašas ražošanas tērauda. Izgatavotājrūpnīca Apollo-Maschinenbau GmbH piešķir pilnu garantiju uz 1 gadu vai uz 2000 motorstundam visai savai produkcijai. Kompānija LATC, kā rūpnīcas Apollo-Maschinenbau GmbH produkcijas ekskluzīvais piegādātājs Krievijas, NVS valstu un Baltijas teritorijā, pārliecinoties par dotu iekārtu drošumu, piešķir arī papildus garantiju. Ar 2000 motorstundu nostrādes sasniegšanu un iekārtas pareizu ekspluatāciju kompānija LATC piešķir papildus garantiju uz
1000 motorstundam. Dotā tipa iekārtu ekspluatācijas daudzgadējas pieredzes pamatā iekārtu resurss līdz kapitālremontam sastāv 13 000 – 15 000 motorstundas. Kompānijas Apollo-Maschinenbau GmbH iekārtu vidējā statistiskā nostrāde sastāv 17 000 – 21 000 motorstundas.

Pārskats

Iekārtas tips Skirosanas
Izpildijums Kapurkezu gaita
Piedziņa Dīzeļ-elektriskais

Produktivitate

Produktivitate, m³/st. 165 m³/st
Produktivitate, T/St. 150-400 T/St

Dzinejs

Modelis Deutz F 6L 914
Jauda 118 kW
Vidējais degvielas pateriņš 12–14 L/St
Ziemas pakete Opcija

Iekrausanas bunkurs

Apjoms 4 m³
Palielināšanas iespēja Opcija
Pagarināšanas iespēja Opcija
Padēvēja frekvences pārveidotājs Opcija
Ārdu rēžģis Opcija
Ārdu rēžģa pacelšanas radiotālvadība Opcija
Pretpiesalšanas pārklājums Opcija

Kretulis

Dēku daudzums 2
Dēku spriegojums Garenisks
Piedziņa Электрический
Kretuļa slīpuma leņķa regulēšana Opcija
Augšējas dēkas gabarīti 4300 x 1500 mm
Apakšējas dēkas gabarīti 4300 x 1500 mm

Šasija

Transportēšanas vadu tālvadība
Kapurkedes platums 400 mm
Attalums starp asim 3300 mm
Transportēšanas radiotālvadība Opcija
Transportēšanas tips Treileris

Konveijeri

Astes konveijera platums 1200 mm
Vidējas frakcijas sānu konveijera platums 650 mm
Lielas frakcijas sānu konveijera platums 650 mm

Drošība

Avārijas izslēgšanas sistēma
Elektrisku piedziņu automātiskas palaišanas sistēma
Dzinēja apgriezienu automātiskais regulētajs
Operātora kāpnes un klāji
Konveijeru nostiprinājumi un nostiprināšanas vietas

Gabariti transportesanas stavokli

Garums 10600 mm
Platums 2960 mm
Augstums 3400 mm

Gabariti darba stavokli

Garums 12500 mm
Platums 13600 mm
Augstums 3780 mm
Astes konveijera nomešanas augstums 3700 mm
Vidējas frakcijas sānu konveijera nomešanas augstums 3100 mm
Lielas frakcijas sānu konveijera nomešanas augstums 3100 mm

Svars

Bāzes komplektācijā 18500 kg
Ar iekraušanas bunkura ārdu rēžģi +1500 kg


Tiešas pieslēgšanas iespēja no elektrotīkla Šautras konveijera lentes Putekļu slāpēšanas sistēma